Vejtransport

Meget mere end transport fra A til B

Vejtransport i hele Europa

Hvordan kan vi hjælpe

Vi har mange års erfaring med vejtransport, og har gennem flere år oparbejdet tætte relationer med vores leverandører, så vi sikrer den rette kvalitet.

Vi tilbyder:

 • Stykgods
 • Full-loads
 • Farligt gods
 • Special transport
 • Container kørsel
 • Krankørsel

HVAD SKAL VI VIDE INDEN DU RINGER?

For at kunne give den rette rådgivning og pris er der nogle ting, vi skal vide. 

Om afhentningen

 • Hvad er adressen?
 • Skal godset hentes i et tidsrum?
 • Skal der være lift på bilen?

Om modtager

 • Hvad er adressen?
 • Skal godset leveres i et tidsrum?
 • Skal der være lift på bilen?

Om godset

 • Længde, bredde og højde på godset
 • Vægt på godset
 • Antal paller/kasser
 • Kan godset stables?
 • Godsets værdi (ved evt.  transportforsikring)?
 • UN nr (ved ADR gods)

HVAD SKAL DU VIDE OM VEJTRANSPORT?

Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds almindelige bestemmelser, NSAB 2015. NSAB 2015 indebærer korte forældelsesfrister og begrænser vort ansvar for skader og forsinkelser. Dokumentet kan downloades direkte fra vores side. 

Det er særligt vigtigt at bemærke, at erstatningssummen ved skade eller bortkomst er baseret på godsets vægt. Derfor snakker vi også altid forsikring med jer, hvis vi vurderer, at I ikke får godsets værdi tilbage ved uheld.

 

NSAB 2015

NSAB 2015 betingelser kan downloades her. Vi står altid til rådighed, hvis du har spørgsmål vedrørende dette.