Søfragt

Når prisen er vigtigere end transittiden

Søfragt

Hvordan kan vi hjælpe

Vi har mange års erfaring med vejtransport, og har gennem flere år oparbejdet tætte relationer med vores leverandører, så vi sikrer den rette kvalitet.

Vi tilbyder:

 • Stykgods
 • Hele container
 • Farligt gods

HVAD SKAL VI VIDE INDEN DU RINGER?

Søfragt foregår som regel mellem 2 havne. Der vil ofte være vejtransport til og fra havnene. Dette kan vi også hjælpe med. Det er derfor vigtigt, at vi får at vide, hvad vores rolle skal være. Vi kan tilbyde delløsninger og totalløsninger. Hvis det er kun er søfragtsdelen, vi skal håndtere, skal vi blot have information om havne og godset. Skal vi også stå for vejtransport, skal vi vide lidt mere.

Om afhentningen

 • Hvad er adressen?
 • Har du en kontaktperson på stedet?
 • Skal godset hentes i et tidsrum?
 • Skal der være lift på bilen?

Om modtager

 • Hvad er adressen?
 • Skal godset leveres i et tidsrum?
 • Skal der være lift på bilen?

Om godset

 • Hvad er HTC koderne på godset? 
 • Længde, bredde og højde på godset
 • Vægt på godset
 • Antal paller/kasser
 • Kan godset stables?
 • Godsets værdi (ved transportforsikring)
 • UN nr (ved ADR gods)

HVAD SKAL DU VIDE OM SØFRAGT?

Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds almindelige bestemmelser, NSAB 2015. NSAB 2015 indebærer korte forældelsesfrister og begrænser vort ansvar for skader og forsinkelser. Dokumentet kan downloades direkte fra vores side. 

Det er særligt vigtigt at bemærke, at erstatningssummen ved skade eller bortkomst er baseret på godsets vægt. Derfor snakker vi også altid forsikring med jer, hvis vi vurderer, at I ikke får godsets værdi tilbage ved uheld.

Hvis godset skal ud af EU skal godset indfortoldes. Til dette skal vi bruge en faktura på godset sammen med HTC koder på godset.

 

NSAB 2015

NSAB 2015 betingelser kan downloades her. Vi står altid til rådighed, hvis du har spørgsmål vedrørende dette.